Поширано свинско бон филе

Нарязано на филийки свинско бон филе, аранжирано с глазирани моркови