skip to Main Content

МОТИВИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ

ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ, ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ЗА БИЗНЕСА

В настоящата бързо променяща се бизнес обстановка, фокусът е върху запазване на здравето и ангажираността на служителите. Ние вярваме, че работната среда може да се превърне във водещ фактор за по-доброто ЗДРАВЕ на хората. Затова и създадохме изцяло дигитална платформа за здраве и благосъстояние включваща грижа за физическото, психичното здраве и финансовото благополучие на служителите.

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ


Все повече хора страдат от наднормено тегло и затлъстяване. В България с наднормено тегло, включително затлъстяване, са 62.2% от мъжете и 46.8% от жените

ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Наднорменото тегло е един от негативно влияещите фактори за разпространението на сърдечно-съдови заболявания, диабет и други хронични заболявания.

ЛИПСА НА МОТИВАЦИЯ ЗА РАБОТА


Множество проучвания показват, че проблеми със здравословното състояние и наднорменото тегло, са пряко свързани с липсата на мотивация за работа и с ниската ефективност.

РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВЕ

ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

ФИНАНСОВО БЛАГОПОЛУЧИЕ

СЕМИНАРИ И УЕБИНАРИ

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ – ТЕСТОВЕ И КУИЗОВЕ

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИЗМЕРИМОСТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ДОСТЪП НАВСЯКЪДЕ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

ПОЛЗИТЕ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

  • ПО-РАБОТОСПОСОБНИ ЕНЕРГИЧНИ И ЗДРАВИ СЛУЖИТЕЛИ

  • ПОВИШЕНА АНГАЖИРАНОСТ И МОТИВАЦИЯ

  • ЕДНО РЕШЕНИЕ, ДОСТЪПНО НАВСЯКЪДЕ ЗА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ

  • КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  • ИЗМЕРИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

  • ГЪВКАВОСТ СПРЯМО СПЕЦИФИЧНИТЕ НУЖДИ НА КОМПАНИЯТА

Back To Top