skip to Main Content

Грижа за финансовото здраве

Не е тайна, че физическото и психичното ни здраве са взаимно свързани. Но в съвременния свят твърде често финансовата несигурност може да повлияе негативно на спокойствието и вътрешния ни мир, а това се отразява негативно на психиката ни. Грижата за финансовото ни здраве е не по-малко важна от тази за физическото или психичното ни благосъстояние.

Какво представлява финансовото здраве?

Когато говорим за добро финансово здраве всъщност имаме предвид добър финансов план, защото планирането днес може да ни осигури спокойствие и сигурност утре.

За да започнем да планираме първо трябва да знаем какво целим. Много хора допускат грешката да мислят за парите самоцелно – те просто искат да имат повече от тях. Финансово здравият човек обаче си поставя цели, които да изпълнява.

Най-често поставяните цели от финансово грамотните хора са:

Създаване на авариен фонд
Натрупване на спестявания
Покупка на жилище (с лична или инвестиционна цел)
Създаване на алтернативни източници на доход
Осигуряване на образование за децата
Подсигуряване на старините

След като изберем своите цели, идва време да започнем да ги изпълняваме.

Спестявания и финансови буфери

Към настоящия момент около 93% от спестяванията на българите са под формата на депозити в банкова институция, едва 3% под формата на застраховки живот и около 4% под формата на взаимни фондове. Според данни към 2018 г. размерът на депозитите е нараснал с над 250% за предходните 8 години, докато лихвите по депозитите са падали с 4.92%, достигайки почти нулева възвращаемост за 2019-2020 г. Проблемът обаче е, че имаме инфлация (~3%) , която обезценява парите ни. Тоест държейки си спестяванията в банката губим по около 3% на година. Има различни финансови продукти, които могат да решат този проблем.

Недвижим имот – Дом или инвестиция?

Въпреки скромния размер на икономиката си България се нарежда на едно от челните места в света по притежание на жилищна собственост на глава от населението. Статистиката сочи, че 82.3% от българите притежават недвижим имот. На голяма част от тези хора основен процент от финансовия им портфейл е в имоти. В същото време повечето финансово грамотни хора по света държат не повече от 20% от инвестиционните си портфейли в имоти.

Инвестицията в имот има разбира се своите плюсове, но има и своите минуси. Към плюсовете можем да кажем, че имотите са относително сигурна инвестиция и могат да носят доходност, но трябва да се вземат предвид и минусите, а именно, че имотите обикновено са ниско ликвидни (особено в криза трудно можете да ги продадете бързо и на добра цена), имат амортизация, дължите данъци, ако ги отдавате под наем търпите рискове от недобросъвестни наематели или непостоянна заетост и др. Преди покупка на имот, е добре да се посъветвате със специалисти и да си направите добър план за неговото финансиране.

Осигуряване на спокойни старини

Повечето икономисти няма да отрекат, че пенсионната система в България е пред колапс. Държавата отбелязва огромни дефицити във фонд „Пенсии“ през последните години, като данните за 2018 г. са за недостатък на стойност 4 млрд. лв. И още – ако през 1950 г. за всеки един пенсионер са работили 10 души, то само след 10 години, към 2030 г. ще работят едва трима. Това се държи от части на демографския фактор – застаряващо население, а от друга страна на това, че все повече млади хора решават да учат и работят в чужбина.

Това поставя въпроса за достойните ни старини в нашите собствени ръце. Планирането от рано – обикновено поне 20 години преди пенсия – е от съществено значение, защото трупането на средства е кумулативно и отнема време. Интересен факт е, че финансово грамотните хора започват да отделят част от парите си за пенсия още преди да навършат 30 години.

В българския случай, е грешка да се допуска, че държавната пенсия в комбинация със задължителното пенсионно осигуряване ще са достатъчни за щастливи старини. Препоръчително е да се възползваме от самостоятелно осигуряване, освен от задължителните държавно и допълнително. Това съвсем не е задължително да става чрез частен пенсионен фонд, като част от алтернативите са инвестиране в спестовно-инвестиционни продукти, взаимни фондове и въобще изграждане на достатъчно голям финансов портфейл през продуктивния Ви живот, който да Ви осигури в бъдеще нужния пасивен доход.

Направете си финансов план

Разбира се, нищо от това няма да е напълно ефективно във Вашия частен случай, ако не си съставите финансов план, който да следвате. Добрият финансов план се състои от 7 основни точки, като всяка от тях си има и своите конкретни стъпки.

Общо казано, финансовият план се състои от:

Установяване на целите
Бюджетиране
Спестявания
Оптимизация на спестяванията
Финансова сигурност
Инвестиции
Оптимизация на финансовия портфейл

Този план изпълнява функцията на ръководство, как да управляваме финансите си ефективно за да успеем да реализираме финансовите си цели и мечти.


Заяви своята безплатна консултация

За да заявите безплатна финансова консултация с независимите финансови консултанти от Infinite Trust, попълнете формата по-долу до 07.06.2020. Нашите партньори ще се свържат с Вас, за да уговорите удобен ден, час и начин на провеждане на консултацията.

  •  

*Статията има за цел да даде обща информация по темата за финансовото планиране и по никакъв начин не представлява финансов съвет.

Back To Top