skip to Main Content

Поръчай режим и спечели продуктите за него

Всяка седмица в периода 18.06 – 15.07.2018 г. един късметлия ще печели специален подарък – всички продукти за първите 7 дни от режима си!

Включи се в играта!

Спестяваш пари, докато сваляш килограми. Струва си да опиташ!

Поръчай и участвай

 

 

Цената за изготвяне на индивидуален едномесечен хранителен режим е 40лв.

Наградите са осигурени от онлайн супермаркет Ebag.bg – хранителни продукти на стойност 40-50 лв

 

 

ПЪЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Промоцията се организира под името „Поръчай режим и спечели продуктите за него”.

2. Промоцията се организира на територията на Република България.

3. Срок на промоцията: 18.06.2018 г. – 15.07.2018 г.

ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на промоцията.

Организатор на промоцията “Поръчай режим и спечели продуктите за него” е „Топ Форма“ ООД

2. Участници в промоцията

В промоцията имат право на участие само лица, намиращи се на територията на Република България, навършили 18 годишна възраст.

В играта нямат право да участват служители на Топ Форма ООД и техни роднини, както и лица, пряко свързани с организирането на играта.

НАГРАДИ:

1. Наградите са хранителни продукти на стойност 40-50 лв, отговарящи на хранителните продукти, посочени в първата седмица от индивидуалния хранителен режим на всеки победител. Пример за награда: 1,5 кг зеленчуци; 4 кг плодове; 700 г млечни продукти; 0,5 кг месо; 6 бр яйца; 1 бр хляб

2. Наградите са 4 броя, като всяка седмица в периода на играта ще се тегли по един победител на седмица.

3. 4-те награди не са напълно еднакви, защото всеки хранителен режим е различен и съответно и продуктите и грамажите в него. Поради тази причина конкретните продукти и стойността им в отделните награди ще варират в диапазона 40-50 лв.

4. Наградите се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната законодателство.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки, относно който са налице условията, посочени в раздел II, т.2 и изпълни и следните условия:

  • поръча и закупи хранителен режим през сайта www.topforma.bg в периода на кампанията (18.06.2018 г. – 15.07.2018 г.)
  • изяви съгласието си да участва, като маркира чекбокса до твърдението „Съгласен съм да участвам в играта Поръчай режим и спечели продуктите за него“, което се намира на първата страница от въпросника за поръчка на режим

се включва за участие в томбола за една от посочените награди.

ПЕЧЕЛИВШИ

1. Всяка седмица в периода на играта, ще се изтегля чрез жребий по един печеливш. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в офиса на Организатора в гр. София, ул. “Парчевич” №25.

2. Дати за обявяване на печелившите: печелившите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/TopForma.bg съответно на 25.06 /понеделник/, 2.07 /понеделник/, 9.07 /понеделник/ и 16.07 (понеделник)

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Обявяване на резултатите

Имената на печелившите участници, изтеглени съгласно Раздел V, ще бъдат обявявани на фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/TopForma.bg съответно на 25.06 /понеделник/, 2.07 /понеделник/, 9.07 /понеделник/ и 16.07 (понеделник)

Предоставяне на наградите

1. Обявените съгласно предходната точка печеливши участници, ще бъдат информирани по имейл и телефон и ще трябва да предоставят трите си имена, точен адрес и телефонен номер (при липса на такива в поръчката им на режим) в срок до 3 /три/ работни дни от получаването на имейла. Ако те не го направят в рамките на определения в предходното изречение срок, губят правото си върху изтеглената награда.

2. Наградите ще бъдат изпратени до посочените от печелившите адреси чрез куриер за сметка на Организатора.

3. Крайният срок за доставка на всички определени и изтеглени от промоцията награди е 10 (десет) работни дни, считано от деня, в който на Организатора е бил предоставен адрес за доставка от страна на Участника по реда на Раздел VI, т. 2.1. от настоящите Правила.

ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Отговорност на Организаторa

Отговорността на Организатора към участника се ограничава до наградата, която той има право да получи.

ДРУГИ

1. Настоящата промоция се организира в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за защита на конкуренцията.

2. Личните данни на участниците се събират и обработват от Организатора за целите на организираната промоция при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

3. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираната томбола, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.

4. С участието си в томболата участникът потвърждава приемането на правилата на томболата, изложени тук, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната промоция.

Благодарим ви!

Back To Top