skip to Main Content

Тест

Какво представлява финансовото здраве?

Това поставя въпроса за достойните ни старини в нашите собствени ръце. Планирането от рано – обикновено поне 20 години преди пенсия – е от съществено значение, защото трупането на средства е кумулативно и отнема време. Интересен факт е, че финансово грамотните хора започват да отделят част от парите си за пенсия още преди да навършат 30 години.

В българския случай, е грешка да се допуска, че държавната пенсия в комбинация със задължителното пенсионно осигуряване ще са достатъчни за щастливи старини. Препоръчително е да се възползваме от самостоятелно осигуряване, освен от задължителните държавно и допълнително. Това съвсем не е задължително да става чрез частен пенсионен фонд, като част от алтернативите са инвестиране в спестовно-инвестиционни продукти, взаимни фондове и въобще изграждане на достатъчно голям финансов портфейл през продуктивния Ви живот, който да Ви осигури в бъдеще нужния пасивен доход.

  • ТЕСТ Храниш ли се здравословно?

    Разбери хранителните си навици, за да можеш да ги промениш

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

 
 

*Статията има за цел да даде обща информация по темата за финансовото планиране и по никакъв начин не представлява финансов съвет.

 

Back To Top