skip to Main Content

Кога е препоръчително да започна режима?

Можете да стартирате режима си в деня, в който го получите, но е препоръчително да си отделите поне един ден, за да го разгледате и да си набавите необходимите продукти. Препоръчваме Ви да пазарувате веднъж седмично (за предстоящата седмица), като…

Read more

Ще има ли кой да отговаря на въпросите ми докато спазвам програмата?

По време на програмата, ще можете да ни задавате неограничен брой въпроси и да сте сигурни, че ще получите информацията и подкрепата, от които се нуждаете. Заедно с режима си ще получите и данни за вход във Ваш личен профил в…

Read more

Наведнъж ли ще получа режимите за всички месеци от програмата си?

Ще получавате 4-седмичен режим всеки месец в рамките на програмата. Всеки следващ режим от програмата Ви ще се изготвя в съответствие с прогреса Ви. За тази цел е необходимо да попълвате въпросник за проследяване на прогреса през личния си профил…

Read more

Кога ще получа режима си

Нашият специалист има нужда от време, за да се запознаe подробно с Вашия профил и да изготви режима Ви. Ще получите достъп до личния си профил на сайта, където ще видите режима си режима си до 7 работни дни от…

Read more
Back To Top