skip to Main Content

Кога ще получа режима си

Нашият специалист има нужда от време, за да се запознаe подробно с Вашия профил и да изготви режима Ви. Ще получите достъп до личния си профил на сайта, където ще видите режима си режима си до 7 работни дни от…

Read more

Кога е препоръчително да започна режима?

Можете да стартирате режима си в деня, в който го получите, но е препоръчително да си отделите поне един ден, за да го разгледате и да си набавите необходимите продукти. Препоръчваме Ви да пазарувате веднъж седмично (за предстоящата седмица), като…

Read more

Наведнъж ли ще получа режимите за всички месеци от програмата си?

Ще получавате 4-седмичен режим всеки месец в рамките на програмата. Всеки следващ режим от програмата Ви ще се изготвя в съответствие с прогреса Ви. За тази цел е необходимо да попълвате въпросник за проследяване на прогреса през личния си профил…

Read more
Back To Top