МОТИВИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ

По-добро здраве, по-добри резултати за бизнеса

В настоящата бързо променяща се бизнес обстановка, фокусът е върху запазване на здравето и ангажираността на служителите. Ние вярваме, че работната среда може да се превърне във водещ фактор за по-доброто ЗДРАВЕ на хората. Затова и създадохме изцяло дигитална платформа за здраве и благосъстояние включваща грижа за физическото, психичното здраве и финансовото благополучие на служителите.

 • Наднормено тегло и затлъстяване

  Все повече хора страдат от наднормено тегло и затлъстяване. В България с наднормено тегло, включително затлъстяване, са 62.2% от мъжете и 46.8% от жените

 • Хронични заболявания

  Наднорменото тегло е един от негативно влияещите фактори за разпространението на сърдечно-съдови заболявания, диабет и други хронични заболявания.

 • Липса на мотивация за работа

  Множество проучвания показват, че проблеми със здравословното състояние и наднорменото тегло, са пряко свързани с липсата на мотивация за работа и с ниската ефективност.

Slider

ползите за РАБОТОДАТЕЛИТЕ

 • ПО-РАБОТОСПОСОБНИ ЕНЕРГИЧНИ И ЗДРАВИ СЛУЖИТЕЛИ

 • ПОВИШЕНА АНГАЖИРАНОСТ И МОТИВАЦИЯ

 • ЕДНО РЕШЕНИЕ, ДОСТЪПНО НАВСЯКЪДЕ ЗА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ

 • КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • ИЗМЕРИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 • ГЪВКАВОСТ СПРЯМО СПЕЦИФИЧНИТЕ НУЖДИ НА КОМПАНИЯТА

Slider